fbpx

#creativevibe
#meaningfulmind

 

The One Creatives is a branding & creative agency.
We create meaningful brands.
Our design philosophy is a combination of aesthetic and strategic.
The One Creatives is the ideal companion of clients of every size

The One Creatives là công ty dịch vụ xây dựng thương hiệu và quảng cáo sáng tạo.

Chúng tôi tạo nên những thương hiệu đầy ý nghĩa.

Triết lý thiết kế của chúng tôi là sự kết hợp giữa thẩm mỹ và chiến lược.

The One Creatives chính là bạn đồng hành lý tưởng cho mọi khách hàng thuộc mọi quy mô.

Là điểm chạm giữa hai nền văn hóa Việt-Nam-Ese và Sin-Ga-Po-Rean,
The One Creatives là ngôi nhà của những kẻ sĩ cuồng sáng tạo
và bậc tiền bối dày dặn kinh nghiệm nhờ nhiều năm chinh chiến trên thị trường.

The One Creatives là công ty dịch vụ xây dựng thương hiệu và quảng cáo sáng tạo.
Chúng tôi tạo nên những thương hiệu đầy ý nghĩa.
Triết lý thiết kế của chúng tôi là sự kết hợp giữa thẩm mỹ và chiến lược.
The One Creatives chính là bạn đồng hành lý tưởng cho mọi khách hàng thuộc mọi quy mô.

Our profile

 • CHAN MENG SENG
 • HOÀNG HIẾU ĐAN
 • LÊ THỊ THỦY TIÊN
 • TRẦN THỊ NGỌC HÂN
 • PHẠM GIA BẢO
 • HUỲNH NGỌC HỒNG VY
 • NGUYỄN LAN ANH
 • NGUYỄN BẢO TRÂM
 • NGUYỄN ĐINH YẾN ANH
 • CEO/Founder

 • Design Director

 • HR/People Operation Manager

 • Account Manager

 • Brand Strategist

 • Copywriter

 • Associate Content Writer

 • Graphic Designer

 • Graphic Designer

What should we call you?

What is your mail address?

Can we get your phone number?

What is your company name?

Thanks for your information. How can we support you?